Header Ads

Đồ Chơi Hoàng Hà

Giáo án nhận biết tập nói cho trẻ mầm non Đề tài: Những con vật ngộ nghĩnh

Đề tài:  Những con vật ngộ nghĩnh

I.                  Mục đích yêu cầu:
·        Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các con vật nuôi (Chó , mèo, gà, vịt…)
·        Trẻ biết được đặc điểm, đặc trưng và các bộ phận của con vật
·        Trẻ biết xếp sát cạnh tạo thành chuồng để nuôi các con vật
·        Giáo dục trẻ biết yêu thương các con vật nuôi.
II.               Chuẩn bị:
          Đĩa PP
          Gỗ
          Đồ chơi lắp ráp
          Các con vật bằng nhựa ( Chó, mèo, gà, vịt…)
          Nhạc (Các bài hát về các con vật)


III.           Tiến hành:
Giáo án nhận biết tập nói cho trẻ mầm non


Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:  Cô trò chuyện cùng trẻ
-         Ở nhà con có nuôi những con vật gì?
Múa bài “ Một con vịt”
Cô cho trẻ xem tranh các con vật trên máy.
-         Đây là con gì? (con chó)
-         Con chó có những bộ phận nào?
-         Thức ăn con chó chủ yếu là gì?
-         Nó giúp ích gì cho chúng ta?
Tương tự cô hỏi các con vật khác như mèo, gà, vịt…



Trẻ trả lời
Trẻ múa cùng cô

Trẻ trả lời



Trẻ quan sát và trả lời

Hoạt động 2:  Tìm bộ phận thiếu trên cơ thể con vật.
 Cô cho trẻ xem từng con vật với các bộ phận cơ thể bị thiếu.
-         Con chó thiếu bộ phận nào?
-         Thế ta sẽ gắn bộ phận đó ở vị trí nào?
Tương tự với các con vật khác

Hoạt động 3:  Cho trẻ lấy khối gỗ, đồ chơi lắp ráp xếp thành các chuồng gà, chuồng vịt
  Cho trẻ lấy các con vật thả vào chuồng
Kết thúc:

 Trẻ trả lời.








 Trẻ thực hiện






Theo dõi những bài khác: giáo án nhận biết tập nói quả cam, giáo án nhận biết tập nói hoa hồng hoa cúc, giáo án nhận biết tập nói chủ đề gia đình, giáo án nhận biết tập nói chủ đề bản thân, giáo án nhận biết tập nói chủ đề trường mầm non, giáo án nhận biết tập nói xe đạp xe máy, giáo án nhận biết tập nói ô tô, giáo án nhận biết tập nói rau bắp cải,

No comments

Powered by Blogger.