Hoạt động với đồ vật

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Xếp bàn ghế Chủ điểm: Trường Mầm Non

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Xếp bàn ghế Chủ điểm:Trường Mầm Non, Nhóm lớp: Cơm thường HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Chủ điểm:Gia Đình Đề tài:Xếp bàn ghế    Nhóm lớp:25-36 tháng. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1.Kiến thức:          _T…

Blog mầm nonNgày đăng:

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Chơi với đồ chơi dạng hình khối

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Chơi với đồ chơi dạng hình khối. (Nhóm lớp:Cơm thường) CHƠI VỚI ĐỒ CHƠI DẠNG HÌNH KHỐI I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:     *Kiến thức: Biết tên những đồ chơi trẻ em có dạng hình khối.                        Qua đồ…

Blog mầm nonNgày đăng:

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Ai khéo thế Chủ điểm:Nghề nghiệp

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài:Ai khéo thế Chủ điểm: Nghề nghiệp Nhóm lớp:Nhà trẻ AI KHÉO THẾ I – MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU * Kiến thức: - Biết tên đồ chơi và qua đồ chơi trong lớp mầm non trẻ biết dùng để xếp chồng lên nha…

Blog mầm nonNgày đăng:

Giáo án chương trình đổi mới Đề Tài :Xếp sát cạnh Chủ đề:Các lọai xe.Nhóm lớp:16-18 tháng

giao an nha tre 18-24 thang, giáo án nhà trẻ 12-18 tháng, giáo án nhà trẻ 18 24 tháng tuổi, giao an am nhac nha tre 18-24 thang, giao an nha tre 18-24 thang chu de truong mam non, giao an nha tre 18 24 thang chu de gia dinh, ke hoach nha tre 18-24 …

Blog mầm nonNgày đăng:

Giáo án mầm non Hoạt động với đồ vật: Bé khám phá hộp giấy

GIÁO ÁN Hoạt động với đồ vật: Bé khám phá hộp giấy I.Mục đích yêu cầu: Kỹ năng: _Rèn kỹ năng cầm, nắm, đặt xếp, kỹ nanưg di , kéo hộp giấy Ngôn ngữ: _ Tập cho trẻ nói các từ, câu ngắn: hộp giấy, ú à, đùng đùng, gấu, kéo xe… Giáo dục: _ Trẻ bi…

Blog mầm nonNgày đăng:
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào