Giáo án lớp lá

Giáo án dự thi đề tài: Dạy hát “Con cào cào” theo hình thức ráp

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2020-2021 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ Đề tài: Dạy hát “Con cào cào” theo hình thức ráp Chủ điểm: Động Vật Đối tượng: 5-6 Tuổi Thời gian: 30 phút Người dạy: Ngày soạn: Ngày dạy: Đơn vị: Trường Mầm non Giá…

Blog mầm nonCập nhật lần cuối:

Đề tài: Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi 8

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 - 2021 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Đề tài: Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi 8 Chủ đề: Thế giới thực vật Đối tượng: 5-6 tuổi Thời gian : 30 phút Ngày soạn: Ngày dậy: Giáo v…

Blog mầm nonCập nhật lần cuối:
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào