Danh mục đồ dùng đồ chơi mầm non theo thông tư 34

DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Danh mục đồ chơi mầm non theo thông tư 02, danh mục đồ dùng đồ chơi mầm non, danh mục đồ chơi ngoài trời mầm non, danh mục thiết bị đồ dùng đồ chơi mầm non, danh mục đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non, danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu mầm non, danh mục đồ chơi mầm non, thông tư 02 danh mục đồ dùng đồ chơi mầm non


Danh mục đồ dùng đồ chơi mầm non theo thông tư 34
Danh mục đồ dùng đồ chơi mầm non theo thông tư 34

DANH MỤC
THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT
Mã số
Tên thiết bị - đồ chơi
Mô tả yêu cầu kĩ thuật
Ghi chú

A. DÙNG CHO NHÀ TRẺI. Bập bênh


1
MNNT1301
Bập bênh đơn
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân là hình các con vật, có tay cầm và chỗ để chân, có 1 chỗ ngồi, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 200mm. Có đế cong, đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

2
MNNT1302
Bập bênh đôi
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân là hình các con vật, có tay cầm và chỗ để chân, có 2 chỗ ngồi, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 200mm. Có đế cong đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

II. Thú nhún


3
MNNT1303
Con vật nhún di động
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 400mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để khi nhún xuống con vật chuyển động về phía trước. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

4
MNNT1304
Con vật nhún lò xo
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 400mm. Được gắn trên lò xo nhún có đế chắc chắn. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

5
MNNT1305
Con vật nhún khớp nối
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 400mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để có thể nhún lên xuống tại chỗ. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

III. Xích đu


6
MNNT1306
Xích đu sàn lắc
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi, có tay vịn và được gắn chắc chắn trên sàn, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ. Sàn cách mặt đất khoảng 200mm, được treo trên hệ thống giá đỡ để sàn có thể di chuyển theo hướng dọc. Hệ thống xích đu đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

IV. Cầu trượt


7
MNNT1307
Cầu trượt đơn
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, lòng máng trượt có kích thước khoảng 350mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1200mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 150mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 150mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

8
MNNT1308
Cầu trượt đôi
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có 2 máng trượt, lòng máng trượt có kích thước khoảng 350mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1200mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 150mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 150mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

V. Đu quay / Mâm quay


9
MNNT1309
Đu quay mâm không ray
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt sàn mâm quay tối đa 200mm, kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, có tay vịn, được đặt trên sàn. Sàn cách mặt đất tối đa là 200mm và được liên kết với trụ quay trung tâm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

10
MNNT1310
Đu quay mâm trên ray
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt đất 250mm và kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, có tay vịn, chỗ để chân và được liên kết với trục quay trung tâm. Hệ thống chuyển động tròn trên đường ray. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

VI. Các loại xe


11
MNNT1311
Xe đạp chân
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 300mm; có hệ thống đạp chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

12
MNNT1312
Ô tô đạp chân
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 300mm; hệ thống khung được gắn trên bốn bánh. Hệ thống chuyển động kiểu lệch tâm đạp bằng chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

B. DÙNG CHO MẪU GIÁO


I. Bập bênh


13
MNNT3601
Bập bênh đòn
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, đòn bập bênh dài khoảng 2200mm lắp trên trụ có chiều cao cách mặt đất tối đa 300mm; hai đầu đòn bập bênh có đệm giảm chấn; tối đa 4 chỗ ngồi, có tay vịn và kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo được chia đều 2 bên. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân khi sử dụng.

14
MNNT3602
Bập bênh đế cong
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân là hình các con vật, có tối thiểu từ 2 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo được chia đều 2 bên và cách mặt đất khoảng 300mm. Có đế cong. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang và lật dọc.

II. Thú nhún


15
MNNT3603
Con vật nhún di động
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và cách mặt đất tối đa 500mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để khi nhún xuống con vật chuyển động về phía trước. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

16
MNNT3604
Con vật nhún lò xo
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và cách mặt đất tối đa 400mm. Được gắn trên lò xo nhún, có đế chắc chắn. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

17
MNNT3605
Con vật nhún khớp nối
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và cách mặt đất tối đa 500mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để có thể nhún lên xuống tại chỗ. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

III. Xích đu


18
MNNT3606
Xích đu sàn lắc
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi, có tay vịn và được gắn chắc chắn trên sàn, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo. Sàn cách mặt đất khoảng 300mm, được treo trên hệ thống giá đỡ để sàn có thể di chuyển theo hướng dọc. Hệ thống xích đu đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

19
MNNT3607
Xích đu treo
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có chỗ ngồi có kích thước phù hợp với trẻ mẫu giáo, chiều cao chỗ ngồi cách mặt đất tối đa 300mm và có chỗ để chân. Treo trên hệ thống giá đỡ. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc khi sử dụng.

IV. Cầu trượt


20
MNNT3608
Cầu trượt đơn
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, lòng máng trượt có kích thước khoảng 450mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1500mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 200mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

21
MNNT3609
Cầu trượt đôi
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có 2 máng trượt, lòng máng trượt có kích thước khoảng 450mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1500mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 200mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

V. Đu quay / Mâm quay


22
MNNT3610
Đu quay mâm không ray
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt sàn mâm quay tối đa 300mm, kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, có tay vịn, được đặt trên sàn. Sàn cách mặt đất tối đa là 200mm và được liên kết với trụ quay trung tâm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

23
MNNT3611
Đu quay mâm có ray
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt đất 350mm và kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, có tay vịn, được gắn trên bánh xe để khi đạp chân đu quay chuyển động tròn trên hệ thống đường ray. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

VI. Cầu thăng bằng


24
MNNT3612
Cầu thăng bằng cố định
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước chiều dài khoảng 2400mm, chiều rộng khoảng 200mm được gắn chắc chắn trên đế. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

25
MNNT3613
Cầu thăng bằng dao động
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước chiều dài khoảng 2400mm, chiều rộng khoảng 200mm, được treo bằng khớp nối trên hệ thống giá đỡ để cầu có thể dao động dọc ± 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

VII. Thang leo - Cầu trượt


26
MNNT3614
Thang leo
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, đứng vững trên mặt phẳng, chiều cao tối đa 1500mm, khoảng cách giữa các bậc thang tối đa là 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

27
MNNT3615
Nhà leo nằm ngang
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, ống có đường kính tối thiểu 600mm, chiều dài ống chui khoảng 1500mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui. Ống được lắp trên giá đỡ cách mặt đất tối đa 20mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

28
MNNT3616
Bộ vận động đa năng
(Thang leo - Cầu trượt - Ống chui)
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, gồm các khối:
 1. Thang leo : Chiều cao tối đa 1500mm, khoảng cách giữa các bậc thang tối đa là 200mm.
 2. Cầu trượt : Lòng máng trượt có kích thước khoảng 450mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1500mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450.
 3. Ống chui : Đường kính ống chui tối thiểu 600mm, chiều dài ống chui khoảng 1500mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui.
 Giữa các khối có chiếu nghỉ. Chiếu nghỉ cách mặt đất tối đa 1500mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

VIII. Thiết bị chơi với bóng


29
MNNT3617
Cột ném bóng
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, chiều cao cột khoảng 1300mm (có thể điều chỉnh chiều cao cột). Đỉnh cột có gắn vòng tròn đường kính 200mm có lưới (sợi nilon) vây xung quanh (vòng tròn có thể thay đổi được hướng hứng bóng). Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

30
MNNT3618
Khung thành
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước khoảng (800x500x500)mm, có lưới chắn bóng bằng sợi nilon. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

31
MNNT3619
Nhà bóng
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, diện tích sàn khoảng 4m2, chiều cao khoảng 2800mm, bên trong có lắp thang leo, thang đu, máng trượt, rổ ném bóng và bóng nhựa, có mái che và lưới quây xung quanh. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

IX. Các loại xe


32
MNNT3621
Xe đạp chân
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 400mm; có hệ thống đạp chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

33
MNNT3622
Ô tô đạp chân
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 400mm; hệ thống khung được gắn trên bốn bánh. Hệ thống chuyển động kiểu lệch tâm đạp bằng chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

34
MNNT3623
Xe lắc
 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, gắn trên hệ thống bánh xe, bánh trước xoay 3600 và gắn trực tiếp vào tay lái sao cho khi lắc tay lái xe tiến về phía trước. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

Liên hệ: tại Đây
bán đồ chơi mầm non, báo giá thiết bị đồ chơi mầm non ngoài trời, báo giá đồ chơi mầm non, bảng giá đồ chơi mầm non, cách làm đồ chơi mầm non, cách làm đồ chơi ở trường mầm non, công ty sản xuất đồ chơi mầm non, công ty sản xuất đồ chơi mầm non vân anh, danh mục đồ chơi mầm non, danh mục đồ chơi mầm non theo thông tư 02, dạy làm đồ chơi mầm non, giá thiết bị đồ chơi mầm non, giá đồ chơi mầm non, hình ảnh đồ chơi mầm non, kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi mầm non, kệ đồ chơi mầm non, làm đồ chơi cho trẻ em mầm non, làm đồ chơi cho trẻ mầm non bằng phế liệu, làm đồ chơi cho trẻ mầm non tu phe lieu, làm đồ chơi mầm non, làm đồ chơi mầm non bang chai nhua, làm đồ chơi mầm non bang giay, làm đồ chơi mầm non chu de giao thong, làm đồ chơi mầm non chu de thuc vat, làm đồ chơi mầm non phuong tien giao thong, làm đồ chơi trẻ mầm non, làm đồ chơi ở trường mầm non, làm đồ dùng đồ chơi mầm non chu de giao thong, mua đồ chơi cho trường mầm non, mua đồ chơi mầm non, mua đồ chơi mầm non thanh lý, mua đồ chơi mầm non ở hà nội, mô hình đồ chơi mầm non, mẫu đồ chơi mầm non, sản xuất đồ chơi mầm non, thanh lý đồ chơi mầm non, thanh lý đồ chơi mầm non hcm, thiết bị đồ chơi mầm non, thiết bị đồ chơi mầm non hoàng mai, thiết bị đồ chơi mầm non hà nội, thuyết minh về đồ dùng đồ chơi mầm non, thuyết minh đồ chơi mầm non, thông tư 02 đồ dùng đồ chơi mầm non, thông tư 34 đồ dùng đồ chơi mầm non, xem làm đồ chơi mầm non, xem đồ dùng đồ chơi mầm non, ý nghĩa của đồ chơi đối với trẻ mầm non, đồ chơi cho bé mầm non, đồ chơi cho mầm non, đồ chơi cho trường mầm non, đồ chơi cho trẻ mầm non, đồ chơi các góc mầm non, đồ chơi giáo dục mầm non, đồ chơi mầm non, đồ chơi mầm non chủ đề gia đình, đồ chơi mầm non chủ đề giao thông, đồ chơi mầm non chủ đề thực vật, đồ chơi mầm non giá rẻ, đồ chơi mầm non handmade, đồ chơi mầm non hoàng quốc việt, đồ chơi mầm non hà nội, đồ chơi mầm non làm từ phế liệu, đồ chơi mầm non ngoài trời, đồ chơi mầm non nhập khẩu, đồ chơi mầm non phục hưng, đồ chơi mầm non sao việt, đồ chơi mầm non sáng tạo, đồ chơi mầm non thanh lý, đồ chơi mầm non trong nhà, đồ chơi mầm non tuyết nga, đồ chơi mầm non từ lốp xe, đồ chơi mầm non từ phế liệu, đồ chơi mầm non tự làm, đồ chơi mầm non tự tạo, đồ chơi mầm non đà nẵng, đồ chơi mầm non đẹp, đồ chơi nhựa mầm non đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non, đồ chơi sáng tạo của giáo viên mầm non, đồ chơi sáng tạo trong trường mầm non, đồ chơi sáng tạo trẻ mầm non, đồ chơi sáng tạo ở trường mầm non, đồ chơi trong sân trường mầm non, đồ chơi trẻ em mầm non, đồ chơi trẻ em trường mầm non, đồ chơi tự làm của giáo viên mầm non, đồ chơi tự làm ở trường mầm non, đồ chơi tự tạo của giáo viên mầm non, đồ chơi tự tạo ở trường mầm non, đồ chơi xếp hình mầm non, đồ chơi âm nhạc cho trẻ mầm non, đồ chơi đối với trẻ mầm non, đồ chơi ở trường mầm non, đồ dùng đồ chơi mầm non, đồ dùng đồ chơi mầm non 2012, đồ dùng đồ chơi mầm non sáng tạo, đồ dùng đồ chơi mầm non theo thông tư 02, đồ dùng đồ chơi mầm non tự làm, đồ dùng đồ chơi mầm non tự tạo, đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non 2013, đồ dùng đồ chơi tự tạo mầm non 2014, đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non,
Blog mầm non

Diễn đàn cung cấp giáo án mầm non, tài liệu giảng dạy mầm non, bài giảng mầm non hay, giáo án lớp lá, giáo án nhà trẻ, giáo án lớp mầm, giáo án lớp lá, giáo án lớp chồi, nơi giao lưu giữa các giáo viên mầm non việt nam

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2