Giáo dục mầm non cần lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo

 Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh: “Giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên cần đổi mới theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non”.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Hội thảo “Đổi mới và sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non”.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết: Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” đã chỉ rõ “Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố căn bản về nhân cách cho trẻ em trước khi vào lớp một.

Giáo dục mầm non cần lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo

Giáo dục mầm non rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học đầu đời của học sinh nên cần có phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với lứa tuổi (ảnh minh họa - nguồn Internet).

Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non, bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, công bằng và bình đẳng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội”.

Nhận định giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết: Trong những năm qua, giáo dục mầm non Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục mầm non vẫn còn một số hạn chế, như: cơ sở vật chất, trang thiết bị mầm non dạy học còn thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục;

Chất lượng đội ngũ giáo viên còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm của giáo viên;

Phương pháp giáo dục còn mang nặng tính truyền thụ, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

Để khắc phục những hạn chế trên, Thứ trưởng cho rằng cần đổi mới và sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Thứ trưởng lưu ý, cần đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng phát triển toàn diện, phù hợp với sự phát triển của trẻ em Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nội dung giáo dục cần được tích hợp, lồng ghép, gắn với thực tiễn cuộc sống, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

Phương pháp giáo dục cần được đổi mới theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, lấy hoạt động vui chơi làm chủ đạo. Giáo viên cần là người tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ trẻ học tập, phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị mầm non dạy học cần được đổi mới theo hướng hiện đại.

Nhấn mạnh giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục, Thứ trưởng đề nghị cần đổi mới đội ngũ giáo viên theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non.

Việc đánh giá kết quả giáo dục cũng cần được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ em.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, để đổi mới và sáng tạo trong giáo dục mầm non theo hướng phát triển bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Blog mầm non

Diễn đàn cung cấp giáo án mầm non, tài liệu giảng dạy mầm non, bài giảng mầm non hay, giáo án lớp lá, giáo án nhà trẻ, giáo án lớp mầm, giáo án lớp lá, giáo án lớp chồi, nơi giao lưu giữa các giáo viên mầm non việt nam

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2