Header Ads

Đồ Chơi Hoàng Hà

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non Là một giáo viên mầm non việc làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ rất thiết thực và phục vụ hàng ngày cho trẻ ừong các hoạt động ở lớp. Tuy nhiên đồ chơi của các cháu ở lớp còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng đủ để phục cho trẻ. Hàng ngày bản thân tôi thường xuyên làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo. Để có vật liệu làm đồ dừng, đồ chơi sáng tạo tôi đã kết hợp với phụ huynh nhặt gom các loại phế thải như chai, lọ nhựa, vỏ sò, xơ mướp, que kem.. .những thứ vật dụng phế thải an toàn đảm bảo thì hàng tuần mỗi phụ huynh của ừẻ gom đưa cho tre mang đi và nộp lại cho cô, để cô giáo làm nhiều đồ chơi cho trẻ chơi và học tập. Tôi đã dừng biện pháp này phụ huynh đồng tình ủng hộ rất cao và đạt kết quả.

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm nonĐồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non

Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm nonNo comments

Powered by Blogger.