Phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm học 2022-2023

Vào cuối năm, tại các trường mầm non sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại giáo viên. Mời các bạn tham khảo Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được.

Phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm học 2022-2023

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Dưới đây là Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non mới nhất theo quy định của bộ giáo dục giúp giáo viên tham khảo và hoàn thành mẫu phiếu cho mình một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Link tải mẫu cuối bài viết

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2022-2023

Họ và tên giáo viên: ……………….

Trường: ……………………..

Nhóm, lớp chủ nhiệm: Lớp lá 2

Quận /huyện /thị xã /thành phố: …...  

Tỉnh / thành phố: ……………………..

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau: chưa đạt (CĐ), Đạt (Đ), Khá (K), Tốt (T) 

Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Minh chứng

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

x

1.1. Xác nhận của nơi cư trú Quy định 19 công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021

1.2. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tiêu chí 2: Phong cách làm việc

x

2.1. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

2.2. Kết quả kiểm tra toàn diện năm học 2022-2023 xếp loại chung: Đạt

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

x

3.1. Bằng tốt nghiệp Đại học nghành đào tạo giáo viên mầm non.

3.2. Kết quả bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2022-2023  Xếp loại: hoàn thành

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

x

4.1. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023

4.2. Kết quả bé chăm, bé khỏe ngoan hàng tháng năm học 2022-2023

- Bảng tổng hợp khảo sát trẻ cuối năm: 32/32 trẻ đạt

Tiêu chí 5: Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

x

5.1. Kết quả kiểm tra toàn diện năm học 2022-2023 xếp loại chung: Đạt

5.2. Sổ theo dõi trẻ năm học 2022-2023

Tiêu chí 6: Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

x

6.1. Kết quả kiểm tra toàn diện năm học 2022-2023 xếp loại chung: Đạt

6.2. Kế hoạch giáo dục hàng tháng

Tiêu chí 7: Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em

 

x

7.1. Kế hoạch giáo dục hàng tháng

7.2. Kết quả bé chăm, bé khỏe ngoan hàng tháng năm học 2022-2023

- Bảng tổng hợp khảo sát trẻ cuối năm: 32/32 trẻ đạt

Tiêu chí 8: Quản lý nhóm, lớp

x

8.1. Các hồ sơ sổ sách của lớp năm học 2022-2023

8.2. Kêt quả kiểm tra toàn diện năm học 2022-2023 xếp loại chung: Đạt

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 9: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

x

9.1. Bảng đánh giá trường học thân thiện - Học sinh tích cực của lớp xếp loại: Xuất sắc.

9.2. Sổ biên bản tổ khối 5 tuổi năm học 2022-2023.

Tiêu chí 10: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

x

10.1.  Sổ biên bản họp tổ chuyên môn 5 tuổi năm học 2022-2023.

10.2. Sổ hội họp

Tiêu chí 11: Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

x

11.1. Biên bản họp phụ huynh lớp đầu năm, cuối năm học 2022-2023

11.2. Sổ bé ngoan

Tiêu chí 12: Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

x

12.1. Biên bản họp phụ huynh lớp.

 12.2. Sổ bé ngoan

Tiêu chí 13: Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

x

13.1. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B

Tiêu chí 14: Ứng dụng công nghệ thông tin

x

14.1. Chứng chỉ tin học trình độ B.

14.2. Hồ sơ sổ sách cá nhân.

Tiêu chí 15: Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

x

15.1. Kết quả kiểm tra toàn diện năm học 2022-2023 xếp loại chung: Đạt

15.2. Kế hoạch giáo dục hàng tháng.


1. Nhận xét (ghi rõ):

* Điểm mạnh: 

- Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện không bạo lực đối với trẻ.

- Phối hợp tốt với phụ huynh để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giúp trẻ phát triển toàn diện.

- Có tinh thần học hỏi chị em đồng nghiệp trong và ngoài trường, tiếp tục nâng cao việc soạn giảng trên phần mềm kế hoạch giáo dục.

* Những vấn đề cần cải thiện:

- Tiếp tục học hỏi, thực hành kiến thức, kỹ năng thiết kế các trò chơi ứng dụng CNTT đưa vào hoạt động học nhiều hơn.

 - Tiếp tục mạnh dạn đưa các đề tài mới lạ vào giảng dạy.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo.

- Mục tiêu: Tiếp tục học hỏi, tham khảo tài liệu để nâng cao hơn nữa kiến thức, kỹ năng thiết kế các trò chơi ứng dụng CNTT đưa vào các hoạt động, mạnh dạn hơn, đưa nhiều hoạt động theo hướng trải nghiệm vào hoạt động giảng dạy

- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): Tiếp tục học tập ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng

- Thời gian: Trong năm học 2022-2023

- Điều kiện thực hiện: Tự túc 

Xếp loại kết quả đánh giá (1) :KHÁ

CÁC CÔ ĐỂ Y NHƯ MẪU KHỎI KÝ TÊN Ở DƯỚI TRANG NÀY NHE !

(1) – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ớ mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1,3,4,5,6,7,8 và 9 đạt mức tốt

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ớ mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức khá, trong đó các tiêu chí 1,3,4,5,6,7,8 và 9 đạt mức khá trở lên.

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên.

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó)
Blog mầm non

Diễn đàn cung cấp giáo án mầm non, tài liệu giảng dạy mầm non, bài giảng mầm non hay, giáo án lớp lá, giáo án nhà trẻ, giáo án lớp mầm, giáo án lớp lá, giáo án lớp chồi, nơi giao lưu giữa các giáo viên mầm non việt nam

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2