Đề tài: Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi 8

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 - 2021

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Đề tài: Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi 8

Chủ đề: Thế giới thực vật

Đối tượng: 5-6 tuổi

Thời gian : 30 phút

Ngày soạn:

Ngày dậy:

Giáo viên: 

Đơn vi: Trường Mầm non

Dề tài: Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi 8
Dề tài: Chia một nhóm đối tượng thành 2 phần trong phạm vi 8

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức

- Dạy trẻ biết đếm đến 8, nhận biết số từ 1 đến 8

- Trẻ biết cách chia nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành 2 phần bằng 4 cách khác nhau (1 – 7; 2 – 6; 3 – 5; 4 – 4)

- Luyện cho trẻ cách gộp tách nhóm đối tượng trong phạm vi 8.

2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ có kỹ năng chia nhóm, gộp tách, đếm, quan sát, ghi nhớ có chủ đích

- 96% đến 98% trẻ thành thạo cách chia, gộp tách trong phạm vi 8.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học, có ý thức học tập

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô

- Giáo án, ti vi, máy tính, que chỉ

- Bảng gắn đối tượng, 8 bông hoa, thẻ số từ 1 đến 8

1. Đồ dùng của trẻ

- 2 bảng gắn, giá để bảng, các nhóm đối tượng trong phạm vi 8, thẻ số từ 1 đến 8 để trẻ chơi trò chơi.

- Mỗi trẻ 1 rổ đựng 8 bông hoa , thẻ số từ 1-8, bìa hình ngăn thành 3 ô

III. Cách tiến hành

Hoạt động của cô

Dự kiến Hoạt động của trẻ

1. Mở đầu: Gây hứng thú, ổn định tổ chức (1 phút)

- Các con ơi! Hôm nay lớp mình rất vinh dự vì có các cô đến thăm lớp các con dành  một tràng pháo tay để chào đón các cô nào.

Các con ơi! Nhà cô trồng được vườn rau rất xanh và ngon,  cô mời các con đến thăm vườn rau của nhà cô nhé.

- Trước khi đi để đảm bảo an toàn, các con chơi rất  nhiều đồ chơi, làm nhiều công việc cô sẽ chia lớp mình thành 4 nhóm: nhóm 1, nhóm 2 ,nhóm 3 ,nhóm 4, các nhóm đã sẵn sàng chưa?

Bây giờ các con vừa đi vừa hát bài hoa trong vườn và cùng đi đến thăm vườn rau nhà cô nhé.

2. Hướng dẫn bài ( 28 phút)

2.1. Hoạt động 1: Ôn đếm đến 8, nhận biết, so sánh trong phạm vi 8

Đã đến nhà cô rồi các con xem  trong vườn nhà cô có những gì đây?

- Các con đếm xem có bao nhiêu cây bắp cải?

- Số mấy đây ?

 - Các bạn đếm xem có mấy củ cà rốt? 8 củ cà rốt tương ứng với số mấy?

- 8 củ cà rốt bớt 1 củ còn mấy củ? Cho trẻ đếm 

- Cô có 7 củ cà rốt giờ thêm 1 củ nữa là mấy?

- Các con đếm  xem có mấy cây rau cải? 8 cây rau cải bớt 2 còn mấy?  Số mấy?

- 6  cây  rau cải cô thêm 2 nữa là mấy? số mấy?

- Các con đếm xem cô có mấy củ cải trắng ?

- 5 củ cải trắng số mấy?

- Để số cải trắng bằng số cà rốt thì cô làm như thế nào?

- Cả lớp đọc 5 thêm 3 bằng 8

- Các con vừa đếm số rau trong vườn nhà cô rau bắp cải, cà rốt, rau cải và củ cải trắng số lượng như thế nào nhỉ? Đều bằng mấy?

- Tất cả các loại rau này đã đến mùa thu hoạch các con có muốn thu hoạch giúp cô không?

 - Bây giờ mỗi nhóm lấy 1 loại rau về chia làm 2 rổ và gắn số tương ứng vào mỗi rổ giúp cô nào.

Cá con ơi vừa rồi cô nhờ các con thu hoạch số rau củ giúp cô chia làm 2 rổ bây giờ cô mời đai diện từng đội lên nói về cách chia của đội mình nhé.

2.2. Hoạt động 2: Chia 8 bông hoa ra làm 2 phần

- Vừa rồi các con giúp cô thu hoạch các loại rau củ  và bây giờ các con có muốn trồng hoa giúp cô nữa không? Cô mời Các con hãy nhẹ nhàng lên lấy rổ của mình nào.

- Các con xem trong rổ có gì?

- Bây giờ các con hãy mang hết số hoa trong rổ ra vị trí để chuẩn bị trồng

- Các con đếm xem có mấy cây hoa?

- 8 cây hoa tương ứng số mấy? Các con tìm số tương ứng đặt vào cùng cô nào?

- 8 cây hoa này cô muốn trồng vào vườn  thứ nhất 7 cây vườn thứ 2 còn lại là mấy?

- Các con cùng trồng với cô nào?

- Chúng mình cùng kiểm tra lại vườn thứ nhất và vườn thứ 2 giúp cô nào?

Cô cho tổ và cá nhân kiểm tra

Như vậy cách chia thứ nhất là bao nhiêu ( 1 và 7 )

- Bây giờ cô gộp 2 vườn lên phía trên xem có đủ 8 bông hoa không nhé.

-  Các con làm cùng cô nào.

 - Cô kiểm tra ở trên bảng của cô các con  cùng kiểm tra của mình ở dưới  xem có đúng không nhé. Của cô đủ 8 bông của các con có đủ không? 

- Bây giờ các con trồng cho cô vườn thứ nhất 6 bông hoa vườn  thứ 2 còn mấy bông hoa ?

- Các con trồng và gắn số tương ứng giúp cô nào?

- Các con đếm số hoa ở 2 vườn nào?

- Như vậy cách chia  thứ 2 ở đây là bao nhiêu (2 và 6)

- Các con đưa hết số hoa lên phía trên giúp cô để kiểm tra .

- Các con hãy mang số bông hoa này trồng  vào vườn thứ nhất 5 bông hoa, vườn thứ 2 còn lại mấy bôn hoa?

- Các con trồng và gắn số tương ứng giúp cô nào.

 - Chúng mình kiểm tra giúp cô

- Như vậy cách chia thứ 3 là bao nhiêu ( 3 và 5)

- Bây giờ các con  hãy mang hết số hoa lên phía trên để chúng mình cùng kiểm tra nào?

- Cho trẻ đếm số hoa

- Ở trên của cô đã đủ 8 bông hoa của các con  đủ 8 bông hoa chưa nào?

- Bây giờ các con nghe cho rõ yêu cầu của cô: 8 bông hoa này cô mang  trồng  2 vườn có số hoa bằng nhau đó là mấy và mấy nhỉ?

- Các con trồng và gắn số tương ứng giúp cô nào?

- Các con cùng kiểm tra lại của mình nào

- Vậy cách chia thứ 4 ớ đây là bao nhiêu (4 và 4)

 Khái quát: Từ 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 khi chia làm 2 phần thì có mấy cách chia?

Khi gộp lại thì  có số lượng bằng mấy ?

- Như vậy từ 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 8  khi  chia làm 2 phần thì có 4 cách chia và Khi gộp lại thì bằng đều bằng 8.

2.3. Hoạt động: Trò chơi luyện tập

Trò chơi 1: Tập tầm vông

Cô đã chuẩn bị cho các con các hạt lạc, các con đếm xem mình có bao nhiêu hạt nhé.

Chúng mình cùng chơi tập tầm vông và chưa 8 hạt lạc thành 2 phần ở 2 tay nhé.

Cô cho trẻ chơi

Trò chơi 2: Ai thông minh

Vừa rồi cô thấy lớp mình trồng hoa rất giỏi và cô có rất nhiều trò chơi các con có muốn tham gia chơi cùng cô không? Các con nhẹ nhàng cất đồ để chúng mình cùng chơi trò chơi nào.

Trên đây cô đã chuẩn bị các loại hình ảnh quả, chữ số

Cô chia lớp mình thành 2 đội, nhiệm vụ của các đội là mỗi 1bạn lên lấy 8 quả chia theo các cách khác nhau trong thời gian là 1 bản nhạc, đội nào làm đúng, cách chia không trùng nhau đội đó giành chiến thắng

Các đội đã sẵn sang chơi chưa?

 - Cô kiểm tra kết quả của 2 đội và động viên khen trẻ

3. Kết thúc: Buổi học đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các con vào giờ học lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại

 

 

- Trẻ vỗ tay, chào các cô

 

-Trẻ lắng nghe

 

 

Trẻ lắng nghe và chia 4 nhóm

 

 

- Trẻ vừa đi vừa hát

 

 

 

 

- Trẻ kể tên các loại rau trong vườn

- Trẻ đếm

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lấy rau về chỗ

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ đếm

 

 

-Trẻ trả lời

 

-Trẻ thực hiện

 

- Tổ và cá nhân kiểm tra

 

-Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ xếp

 

 

 

-Trẻ trả lời

 

- Trẻ xếp

-Tổ, cá nhân kiểm tra

- Trẻ trả lời

-Trẻ xếpvà đếm

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ xếp

 

 

- Trẻ thực hiện

 

-Trẻ đếm

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và trả lời

 

 

 

Trẻ chơi

 

- Trẻ lắng nghe và trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi


Blog mầm non

Diễn đàn cung cấp giáo án mầm non, tài liệu giảng dạy mầm non, bài giảng mầm non hay, giáo án lớp lá, giáo án nhà trẻ, giáo án lớp mầm, giáo án lớp lá, giáo án lớp chồi, nơi giao lưu giữa các giáo viên mầm non việt nam

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2