Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non, tham luận nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, kinh nghiệm quản lý trường mầm non, đổi mới công tác quản lý trong trường mầm non,

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng một nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Luật Giáo dục 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đang triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục. Trong đó, công tác triển khai thực hiện tự đánh giá KĐCLGD mầm non được bắt đầu từ năm 2014.


Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là hoạt động đánh giá trường mầm non để xác định mức độ nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Năm học 2015-2016 đối với Trường Mầm non xã Yên Mỹ công tác tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường là công việc hết sức quan trọng nhưng lại khó khăn vì là trường mầm non đầu tiên của huyện Thanh Trì được kiểm định chất lượng giáo dục. 
Hiểu được tầm quan trọng của việc tự đánh giá KĐCLGD trong trường mầm non. Là hiệu trưởng trường đạt chuẩn quốc gia, bản thân tôi nhận thấy nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong công tác tự đánh giá KĐCLGD nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài:

“Một số biện pháp thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục ở trường Mầm non xã Yên Mỹ”


nhằm góp phần vào việc tìm ra lời giải đáp cho những khó khăn để công tác này những năm tiếp theo được bền vững, đồng thời phần nào đó làm cơ sở cho các trường mầm non trong huyện có thể tham khảo áp dụng cho trường mình vào thời gian tiếp theo.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non


GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Cơ sở lý luận:
Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
Việc KĐCLGD được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả KĐCLGD được công bố công khai để xã hội biết và giám sát. KĐCLGD mầm non thực hiện theo các thông tư, hướng dẫn sau:
Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 17/02/2015 của Bộ GD-ĐT: “ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non”.
Thông tư số 45/2014TT-BGDĐT ngày 11/10/2014 của Bộ GD-ĐT: “Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non”.
Công văn số 7886/BGDĐT-KĐCLGD ngày 23/11/2014 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non.
Công văn số 8299/BGDĐT-KĐCLGD ngày 04/12/2015 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.
Như vậy, tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình KĐCLGD. Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành để mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá theo từng tiêu chí. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá là một quá trình liên tục cần nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non.
Mục đích tự đánh giá là cơ sở giáo dục tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. Quy trình tự đánh giá của nhà trường, bao gồm các bước sau:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.
2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
3. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.
4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.
5. Viết báo cáo tự đánh giá.
6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn quy trình tự đánh giá và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá rất cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, người cán bộ quản lý phải biết vận dụng như thế nào cho hiệu quả, đó là vấn đề còn phụ thuộc vào kinh nghiệm riêng của từng người quản lý. 

II. Cơ sở thực tiễn:
1. Đặc điểm chung:
Trường mầm non xã Yên Mỹ nằm trên địa bàn xã Yên Mỹ, là một xã thuộc phía nam huyện Thanh Trì, nằm ngoài đê ven sông Hồng. Trường có một khu ở vị trí trung tâm khu vực dân cư, được xây dựng khang trang, rộng rãi, sân chơi rộng, có sân cỏ cho trẻ chơi, có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ trong trường học.
Nhà trường có 10  lớp với tổng số là 363 trẻ, trẻ được phân chia theo độ tuổi: 3 lớp nhà trẻ (80 trẻ), 02 lớp MG bé (70 trẻ), 03 lớp MG nhỡ (112 trẻ), 02 lớp MG lớn (101 trẻ).
Tổng số toàn trường có 42 CB-GV-NV, trong đó có 26 giáo viên và 13 nhân viên. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 50% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Tỷ lệ đảng viên là 41%, 100% cô nuôi có bằng trung cấp, sơ cấp nấu ăn. Hiện nay có 13 giáo viên, nhân viên đang theo học lớp đại học sư phạm mầm non, đại học kinh tế, đại học Thăng Long khoa điều dưỡng. Với đặc điểm tình hình như vậy khi thực hiện đề tài tôi thấy có một số thuận lợi và khó khăn sau:
2. Thuận lợi:
- Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD.
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và nhất là các thành viên Hội đồng tự đánh giá có tinh thần trách nhiệm cao, biết phân tích, tổng hợp, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Hội đồng tự đánh giá của trường đã có kế hoạch tự đánh giá một cách cụ thể như: Phân công phân nhiệm từng thành viên, chi phí cho các hoạt động tự đánh giá, cơ sở vật chất phục vụ tự đánh giá, dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập, thời gian biểu hoạt động tự đánh giá . . .
- Việc lưu trữ tài liệu của các bộ phận trong nhà trường cẩn thận, sắp xếp gọn gàng.
3. Khó khăn
- Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác hoàn toàn mới được triển khai. Là trường mầm non đầu tiên của huyện Thanh Trì thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện với thời gian tương đối ngắn nên ít nhiều cũng dẫn đến những thiếu sót trong quá trình tự đánh giá KĐCLGD.
- Có những thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng của đơn vị mà trước đây không quy định lưu trữ lâu dài nên Hội đồng tự đánh giá vừa tự đánh giá song song với việc bổ sung hoàn thiện các thông tin minh chứng đó.
- Kinh phí cấp cho hoạt động tự đánh giá được quy định tại Điều 20 của Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT ngày 11/10/2014 của Bộ GD-ĐT nhưng trong thực tế chưa thực hiện nên các trường gặp nhiều khó khăn để chi cho các hoạt động có liên quan đến công tác tự đánh giá KĐCLGD.
- Với giáo viên: Một số giáo viên chưa hiểu được tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là kiểm tra cụ thể những nội dung gì và cách làm ra sao, chỉ quan tâm đến việc giảng dạy cho tốt nhất trên lớp, chưa quan tâm đến nội dung cụ thể trong kiểm định.
- Với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh: Coi việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục ở nhà trường là việc làm của trường, của ngành giáo dục. Xem  cụm từ “chất lượng giáo dục” chỉ là kết quả chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên tôi đã suy nghĩ và tìm ra một số biện pháp sau để khắc phục:


III. Các biện pháp thực hiện:
Tự đánh giá của nhà trường được thực hiện đúng quy trình mà Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn, theo 6 bước:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.
2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
3. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.
4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.
5. Viết báo cáo tự đánh giá.
6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

1. Xác định mục đích đánh giá và triển khai hệ thống các văn bản làm cơ sở cho việc đánh giá:
Mục đích tự đánh giá là cơ sở giáo dục tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục
Việc xác định mục đích đánh giá và triển khai hệ thống các văn bản làm cơ sở cho việc đánh giá là đầu tiên rất cần thiết để làm cơ sở cho các bước tiếp theo.
Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Nội cũng như các thông báo của phòng GD&ĐT Thanh Trì về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở, hiệu trưởng cần nghiên cứu để nắm những yêu cầu cơ bản của công tác này nhằm xác định:
- Mục đích KĐCLGD của đơn vị.
- Quy trình KĐCLGD.
- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
- Điều kiện đăng ký KĐCLGD.
- Chu kỳ KĐCLGD.
Trên cơ sở những yêu cầu trên, Hiệu trưởng chỉ đạo văn thư phô tô các văn bản thông tư, hướng, dẫn quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trong trường mầm non triển khai họp phát đầy đủ đến Hội đồng giáo viên toàn trường:
Hội đồng giáo viên nhà trường sau khi tiếp thu những văn bản trên đã hiểu được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá KĐCLGD tại cơ sở nên đồng thuận cung cấp những thông tin minh chứng, cũng như những đóng góp ý kiến khách quan, trung thực của họ vào báo cáo tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá nhà trường.


Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non


2. Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ và xác định phạm vi và công cụ, dụng cụ phục vụ tự đánh giá:
2.1. Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ:
Hiệu trưởng triệu tập phiên họp của Ban lãnh đạo nhà trường gồm: Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi Đoàn trường để xin ý kiến thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở có 10 thành viên.
Sau đó, Hiệu trưởng ra Quyết định số 55a/QĐ-MNYM ngày 10 tháng 09 năm 2015 theo thẩm quyền để thành lập Hội đồng tự đánh giá (Có Quyết định kèm theo tại phần phụ lục).
Hội đồng đánh giá đã họp để triển khai thống nhất quy trình công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm tới từng thành viên trong Hội đồng. Hội đồng gồm 3 nhóm công tác, mỗi nhóm được phân công thu thập tài liệu nghiên cứu đánh giá từ 1 đến 2 tiêu chuẩn, chịu trách nhiệm viết báo cáo cho từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn và tự đánh giá mức độ đạt hay chưa đạt.

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC 1

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
Phạm Thuý Hạnh
Hiệu trưởng
Chỉ đạo tự đánh giá
- Tiêu chuẩn 1.
- Tiêu chuẩn 2.

2
Phạm Thị Trâm
Trưởng ban TTND
Tổ trưởng khối MG nhỡ
3
Đặng Bích Phượng
Ủy viên BCH Công đoàn
4
Khúc Thị Hồng Phi
Phó bí thư chi đoàn, kế toán
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC 2

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
Ngô Thị Huê
Hiệu phó
Chỉ đạo tự đánh giá
- Tiêu chuẩn 3.
- Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 5
2
Đỗ Thị Thanh Huyền
Tổ trưởng khối MG lớn
3
Trần Huyền Trang
Tổ trưởng khối MG lớn

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC 3

STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
An Thị Phấn
Hiệu phó
Chỉ đạo tự đánh giá
- Tiêu chuẩn 4.
- Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 6, 7.
2
Trần Thu Hà
NV y tế - Bí thư đoàn
3
Nguyễn Thị Huệ
Tổ trưởng khối MG bé
- Nhóm thư ký:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
Đỗ Thị Thanh Huyền
Giáo viên
Trưởng nhóm Thư ký
2
Trần Thu Hà
NV y tế - Bí thư đoàn
Thư ký


Ảnh: Hội đồng tự đánh giá họp phân công nhiệm vụ và các nhóm công tác. 

Chủ tịch Hội đồng phân công cụ thể các thành viên Hội đồng tự đánh giá:
Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng kiểm định về hoạt động tự đánh giá, viết báo cáo phần đánh giá đặt vấn đề, tổng quan chung, kết luận của báo cáo tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của nhà trường. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng còn chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân lực, tài chính, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tự đánh giá.
Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm thư ký, nhóm công tác, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung, tham gia tự đánh giá các tiêu chuẩn.
Ủy viên thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, viết báo cáo theo từng tiêu chuẩn của tiêu chí đã được phân công do nhóm mình phụ trách, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chuẩn, tiêu chí và báo cáo chung.
Hội đồng tự đánh giá họp khoảng 8-10 lần trong suốt cả quá trình tự đánh giá, có trách nhiệm góp ý cho bản báo cáo các đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
Nhiệm vụ của nhóm thư ký: chịu trách nhiệm thu thập các dữ liệu thông tin  minh chứng, in ấn các phiếu tiêu chí, bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá của trường, lập danh mục mã thông tin minh chứng, trình bày bản báo cáo tự đánh giá.
Nhiệm vụ của các nhóm công tác: nhóm trưởng chịu trách nhiệm của nhóm, cùng nhóm thư ký tìm các thông tin minh chứng, viết tự đánh giá và tham gia góp ý báo cáo sơ thảo, báo cáo cuối cùng bản tự đánh giá của trường.
Trong quá trình tự đánh giá báo cáo, các nhóm có sự tương tác qua lại lẫn nhau vì có khi những minh chứng ở tiêu chí thuộc tiêu chuẩn này lại trùng với minh chứng của tiêu chí thuộc tiêu chuẩn khác.
Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá của đơn vị trong năm học 2015-2016. 
2.2. Phạm vi và nguồn lực đánh giá:
Đánh giá toàn bộ 5 tiêu chuẩn; 31 tiêu chí và 93 chỉ số có liên quan trong vòng  5 năm học từ năm học 2008-2009 đến năm học 2015-2016.
Dự kiến các nguồn lực cần huy động: Xác định các nguồn cơ sở vật chất và tài chính cần huy động, từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian được cung cấp, cơ sở vật chất phục vụ cho tự đánh giá.
2.3.Công cụ, dụng cụ phục vụ tự đánh giá:
Sử dụng bộ công cụ tự đánh giá theo Công văn số 8299/BGDĐT-KĐCLGD ngày 04/12/2015 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.
Máy ảnh, máy vi tính, máy pho to coppy…. Và các dụng cụ cần thiết khác để giúp cho việc đánh giá có hiệu quả và chính xác cao.
3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá:
Để đánh giá đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, Hội đồng tự đánh giá nhà trường đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá và phân chia thành các nhóm công tác đánh giá khác nhau tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu là bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt hoạt động của nhà trường liên quan đến nội dung bộ tiêu chuẩn; sưu tầm thông tin, minh chứng, so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu có liên quan, mã hóa các hồ sơ minh chứng….Trong quá trình tự đánh giá, nhà trường đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau như: bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non làm cơ sở cho việc tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, sử dụng máy vi tính, máy in, mạng internet….để khai thác thông tin, minh chứng và viết báo cáo.
Từ ngày 04 tháng 01 đến 02 tháng 02 năm 2016 các thành viên trong hội đồng thu thập, xử lý và phân tích các thông tin minh chứng, các nhóm chuyên trách hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí.
Ngày 06 tháng 2 năm 2016 hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá và thông qua Hội đồng nhà trường và lấy ý kiến đóng góp.
Ngày 18 tháng 2 năm 2016 hoàn thành báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục và công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng sư phạm.
Ngày 19 tháng 2 năm 2016 hoàn thành báo cáo kết quả tự đánh giá và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì.


Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá;
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch Tự đánh giá.         
Tuần 2

- Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá giáo viên và nhân viên;
- Hoàn thành kế hoạch Tự đánh giá.
Tuần 3 - 5
- Chuẩn bị đề cương báo cáo Tự đánh giá;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 6
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được và xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để lấy ý kiến góp ý.
Tuần 7
- Cá nhân hoặc nhóm công tác chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí;
- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.
Tuần 8-9
- Dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
Tuần 10-11
- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Tuần 12
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG.
Tuần 13
Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
Tuần 14

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
- Nộp báo cáo TĐG.

4. Thu thập và xử lý thông tin, minh chứng:
4.1. Thống kê, xác định nguồn minh chứng cho từng tiêu chí của các tiêu chuẩn:
Đây là giai đoạn quan trọng của công tác tự đánh giá, Hội đồng tự đánh giá vừa sắp xếp công việc hàng ngày vừa tập trung trí tuệ cao độ để tìm các thông tin minh chứng và qua đó phân tích, tổng hợp, nhận xét đánh giá 05 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí và 93 chỉ số của tự đánh giá KĐCLGD trường mầm non. Cụ thể như sau:
Tiêu chuẩn 1 có ít nhất: 39 minh chứng.
Tiêu chuẩn 2 có ít nhất: 13 minh chứng.
Tiêu chuẩn 3 có ít nhất: 19 minh chứng.
Tiêu chuẩn 4 có ít nhất: 6 minh chứng.
Tiêu chuẩn 5 có ít nhất: 2 minh chứng.
Song cũng có những tài liệu minh chứng trùng lặp ở những tiêu chuẩn khác nhau. Việc làm trên được cụ thể hóa theo một quy trình nhất định diễn ra theo kế hoạch để đảm bảo về mặt khoa học cũng như về mặt thời gian. In danh mục tài liệu minh chứng của từng tiêu chuẩn cho nhóm trưởng của từng nhóm công tác để tìm hiểu và thu thập.
4.2. Xác định địa chỉ nguồn minh chứng? bộ phận lưu giữ?
Thông thường có tất cả trên 200 tài liệu minh chứng theo bộ chỉ số mà công văn 8299/BGDĐT-KĐCLGD ngày 04/12/2015 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT đã nêu được xác định ở  từng nhóm như sau:
+ Nhóm các loại giấy tờ như: công văn đi, đến; các loại quyết định (Văn thư lưu trữ cất giữ).
+ Nhóm hồ sơ của tổ chức Đảng như: Chỉ thị, Quyết định, nghị quyết, kế hoạch….( Phó bí thư chi bộ lưu trữ).
+ Nhóm hồ sơ của Hội Đồng trường như: Quyết định thành lập; kế hoạch hoạt động; biên bản các cuộc họp; báo cáo tổng kết; phân công thành viên… (Văn thư lưu trữ cất giữ).
+ Nhóm hồ sơ của tổ chức Công đoàn như: Quyết định thành lập; sổ ghi biên bản; kế hoạch hoạt động; chương trình công tác; đánh giá thi đua; các báo cáo thanh tra nhân dân ( Chủ tịch Công đoàn lưu giữ).
+ Nhóm hồ sơ liên quan đến Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: Quyết định thành lập; sổ ghi biên bản; kế hoạch hoạt động; chương trình công tác….( Bí thư chi đoàn lưu giữ)
+ Nhóm hồ sơ liên quan đến công tác chuyên môn như: Hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; danh sách phân công giáo viên hằng năm học; theo dõi chất lượng hằng năm; hồ sơ tổ khối; các sáng kiến kinh nghiệm; hồ sơ thanh tra giáo viên hằng năm; quyết định cháu ngoan Bác Hồ; báo cáo chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa của trường…(Văn thư, Phó hiệu trưởng quản lý, lưu trữ)
+ Nhóm hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức như: cử giáo viên đi học, bồi dưỡng chuyên môn; đánh giá hiệu trưởng; chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đánh giá công chức hàng năm; bằng cấp của giáo viên; các giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi các cấp của giáo viên; báo cáo tổng kết năm học; báo cáo sơ kết học kỳ; phương hướng nhiệm vụ năm học…(Văn phòng lưu trữ).
+ Các loại sổ theo quy định như: Sổ ghi biên bản họp Hội đồng sư phạm; sổ ghi biên bản họp liên tịch; sổ danh bạ học sinh …; các hồ sơ liên quan của Ban đại diện cha mẹ học sinh…( Văn phòng lưu trữ).
+ Nhóm các loại hồ sơ liên quan đến công tác tài sản, tài chính như: sổ cấp đất; sổ theo dõi tài sản; sơ đồ điểm trường; sơ đồ phòng học; kiểm kê tài sản hằng năm; sổ theo dõi thu chi; báo cáo dự toán ngân sách; báo cáo kiểm toán; báo cáo quyết toán; hồ sơ mua sắm….(Kế toán – thủ quỹ lưu giữ)
+ Nhóm hồ sơ có liên qua đến công tác chăm sóc sức khỏe học sinh như: Sổ theo dõi cấp phát thuốc; sổ theo dõi sức khỏe từng học sinh; sổ theo dõi cân đo học sinh; kế hoạch hoạt động y tế hàng năm; các bài nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; các tờ rơi, apphich tuyên truyền….(Y tế học đường lưu giữ).
+ Nhóm hồ sơ khác như: sổ ghi chép cá nhân; sổ bé chăm ngoan….( Do giáo viên chủ nhiệm lưu giữ).

Ảnh: Các nhóm công tác tìm minh chứng

5. Mã hóa hồ sơ minh chứng đánh giá mức độ đạt được và viết báo cáo theo từng tiêu chí:
- Đầu tiên, nhóm thư ký khẩn trương thu thập các thông tin minh chứng
 được lưu trữ trong hồ sơ của trường và hồ sơ lưu trữ theo 05 tiêu chuẩn từ năm học 2008-2009 đến năm học 2015-2016. Nhóm thư ký sắp xếp phân loại thông tin minh chứng qua 05 năm học. Giải thích sự mã hóa minh chứng như sau:
H1: Hộp thứ 1
                1: Tiêu chuẩn 1.
             01: Tiêu chí 1.
01: Minh chứng thứ nhất
Tổng cộng có trên 100 loại văn bản về thông tin minh chứng. Ngoài ra, các thông tin minh chứng được thu thập ở nhiều cơ quan như: Phòng GD-ĐT Thanh Trì, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp...
Kiểm tra đối chiếu số minh chứng cụ thể cho từng tiêu chí của các tiêu chuẩn đủ, thiếu thế nào? Có được nguồn minh chứng trong bao nhiêu năm? Có thêm nguồn minh chứng gì khác không?.... Từ đó ta xác định mức độ đạt hay chưa đạt của các tiêu chí trong tiêu chuẩn. Cũng qua đó khẳng định được điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng….Trên cơ sở đó từng nhóm công tác được phân công viết báo cáo cho từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn để báo cáo trước Hội đồng tự đánh giá. 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

Sau đây là  phiếu đánh giá 1 tiêu chí trong 1 tiêu chuẩn của nhóm thư ký:
Cơ quan chủ quản: Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì
Trường Mầm non xã Yên Mỹ 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường mầm non, bao gồm:
a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác trong nhà trường);      
b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
c) Có các tổ chức chính trị- xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.
         1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường có 01 Hiệu trưởng là đồng chí Phạm Thuý Hạnh, 2 Phó hiệu trưởng là đồng chí Ngô Thị Huê và An Thị Phấn, có hội đồng trường gồm có 9 thành viên, hội đồng thi đua khen thưởng gồm 9 thành viên, hội đồng kỷ luật gồm 10 thành viên. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập hội đồng chấm SKKN, hội đồng chấm thi giáo viên - nhân viên giỏi cấp trường. 
Nhà trường có 2 tổ: Tổ chuyên môn gồm tổ dạy có 26 thành viên được chia vào 4 khối: Mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, nhà trẻ, mỗi khối có 1 khối trưởng; tổ nuôi có 7 thành viên và tổ văn phòng gồm có 6 thành viên.
Chi bộ Đảng nhà trường trực thuộc Đảng ủy xã Yên Mỹ gồm 16 đảng viên, cấp uỷ gồm 3 đồng chí. Tổ chức công đoàn gồm 42 công đoàn viên trong đó ban chấp hành công đoàn gồm 3 đồng chí. Chi đoàn thanh niên gồm 16 đoàn viên trực thuộc Đoàn thanh niên xã Yên Mỹ, ban chấp hành chi đoàn có 03 đồng chí.   
2. Điểm mạnh:
Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và luôn có sự phối kết hợp hoạt động chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo từng năm học.
         3. Điểm yếu:
Không có.
         4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp dục duy trì kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện tốt hơn.
     

    5. Tự đánh giá:
5.1.  Xác định đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:

Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt:                           ý Đạt:                      ý Đạt:                    ý
Không đạt:
5.2. Tự đánh giá tiêu chí:                             
Đạt:                    ý     ;   Không đạt:  
6. Viết báo cáo tự đánh giá.
Sau khi có những thông tin minh chứng cơ bản, Chủ tịch Hội đồng và các nhóm công tác chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá, trong đó bao gồm:
Phần I: Cơ sở dữ liệu của nhà trường: 
Thông tin chung của nhà trường (trường, lớp, học sinh, nhân sự qua 05 năm học, danh sách cán bộ quản lý...). Cơ sở vật chất, tài chính, thư viện và tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 05 năm gần đây. Giới thiệu tổng quan về trường (vài nét về sự hình thành và phát triển của nhà trường; những thuận lợi và khó khăn của nhà trường; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường).
Phần II: Tự đánh giá:
I. Đặt vấn đề.
Tổng quan chung (Mục đích của tự đánh giá chất lượng giáo dục; bối cảnh chung của nhà trường về cơ sở vật chất; một số phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá; các vấn đề trọng tâm của báo cáo tự đánh giá).
II.Tự đánh giá: Tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn :
Trong mỗi tiêu chuẩn có phần mở đầu, kết luận, nêu đầy đủ những điểm mạnh, những tồn tại cơ bản và kế hoạch cải tiến; có thống kê, so sánh kết quả các tiêu chí và chỉ số đạt và không đạt trong từng tiêu chuẩn. Cần mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và các tiêu chí, thể hiện tính nhất quán trong từng tiêu chí và giữa các tiêu chí với nhau.
Sau đó tiến hành đánh giá từng tiêu chí của tiêu chuẩn. Trong đánh giá từng tiêu chí có 03 chỉ số (a;b;c) bao gồm:
1. Viết lại nội dung cụ thể từng chỉ số.
2. Mô tả hiện trạng của từng chỉ số.(Kèm theo mã hóa của từng minh chứng)
3. Nêu điểm mạnh và điểm yếu của từng chỉ số.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng của từng chỉ số: Biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành và người thực hiện.
5. Tự đánh giá kết quả đạt hay chưa đạt của từng chỉ số và tiêu chí.
Ví dụ: Cho 1 tiêu chí:
Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường mầm non, bao gồm:
a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác trong nhà trường);      
b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
c) Có các tổ chức chính trị- xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.
         1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường có 01 Hiệu trưởng là đồng chí Phạm Thuý Hạnh, 2 Phó hiệu trưởng là đồng chí Ngô Thị Huê và An Thị Phấn [H1.1.01.01-Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó], có hội đồng trường gồm có 9 thành viên, hội đồng thi đua khen thưởng gồm 9 thành viên, hội đồng kỷ luật gồm 10 thành viên [H1.1.01.02-Quyết định thành lập hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật]. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập hội đồng chấm SKKN, hội đồng chấm thi giáo viên - nhân viên giỏi cấp trường [H1.1.01.03-Quyết định thành lập hội đồng chấm SKKN, thi giáo viên giỏi]. 
Nhà trường có 2 tổ: Tổ chuyên môn gồm tổ dạy có 26 thành viên được chia vào 4 khối: Mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, nhà trẻ, mỗi khối có 1 khối trưởng; tổ nuôi có 7 thành viên và tổ văn phòng gồm có 6 thành viên [H1.1.01.04-Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ nuôi, tổ văn phòng].
Chi bộ Đảng nhà trường trực thuộc Đảng ủy xã Yên Mỹ gồm 16 đảng viên, cấp uỷ gồm 3 đồng chí [H1.1.01.05-Quyết định chuẩn y BCH chi bộ]. Tổ chức công đoàn gồm 42 công đoàn viên trong đó ban chấp hành công đoàn gồm 3 đồng chí [H1.1.01.06-Quyết định chuẩn y BCH công đoàn]. Chi đoàn thanh niên gồm 16 đoàn viên trực thuộc Đoàn thanh niên xã Yên Mỹ, ban chấp hành chi đoàn có 03 đồng chí [H1.1.01.05-Quyết định chuẩn y BCH chi đoàn].   
2. Điểm mạnh:
Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và luôn có sự phối kết hợp hoạt động chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo từng năm học.
         3. Điểm yếu:
Không có.
         4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp dục duy trì kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện tốt hơn.
         5. Tự đánh giá: đạt
Trong báo cáo, sau mỗi tiêu chuẩn phải có phần đánh giá tổng quát của tiêu chuẩn và kết luận có bao nhiêu tiêu chí đạt? Bao nhiêu tiêu chí chưa đạt?
Sau cùng có kết luận chung của bản báo cáo tự đánh giá để xác định: Số lượng và tỷ lệ % các chỉ số đạt và không đạt. Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt như sau:
Phần 3 : Kết luận
- Số lượng và tỉ lệ  phần trăm (%) các chỉ số đạt và không đạt;
Kết quả Hội đồng tự đánh giá của nhà trường như sau:
Tổng số các chỉ số đạt: 92/93 tỉ lệ %: 98,9%
Tổng số các tiêu chí đạt: 30/31 tỉ lệ %: 96,8%
Với kết quả như trên, Trường mầm non Yên Mỹ đạt kiểm định giáo dục      
 Cơ sở giáo dục tự đánh giá: Đạt hay không đạt ở mức độ nào.
Căn cứ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; căn cứ kết quả tự đánh giá của nhà trường, trường mầm non xã Yên Mỹ đạt : cấp độ II.
7. Công bố báo cáo tự đánh giá.
Trong thời gian này Hội đồng tự đánh giá hoàn thành báo cáo tự đánh giá lần 1.
Nhóm thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá để báo cáo Hội đồng tự đánh giá của trường thẩm định. Hội đồng tự đánh giá họp để thông qua toàn bộ báo cáo tự đánh giá đã được nhóm thư ký hoàn chỉnh và qua đó xác định lại mức độ đạt, không đạt của từng tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 2.
Báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 2 được Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá công bố trước Hội đồng giáo viên nhằm xin ý kiến đóng góp của tập thể về nội dung, tính khách quan, về mức độ đạt, không đạt của các tiêu chuẩn và tiêu chí. Nhóm thư ký tiếp tục hoàn thiện nội dung của báo cáo dự thảo tự đánh giá qua đóng góp ý kiến của tập thể giáo viên để trở thành báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 3.
Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá công bố báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 3 trong nội bộ nhà trường để trở thành báo cáo tự đánh giá hoàn chỉnh của nhà trường. Nhóm thư ký trang trí và đóng thành tập báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT thông báo để tất cả giáo viên có điều kiện nắm bắt được kết quả tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường.
Hội đồng tự đánh giá nộp báo cáo tự đánh giá của trường đến Phòng GD-ĐT Huyện Thanh Trì.
 IV. Kết quả đạt được:
Qua một năm thực hiện đề tài này được sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp trên, sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của tổ mầm non Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và cán bộ, giáo viên mầm non, nhân viên trong nhà trường đã được kết quả tốt trong đợt kiểm định chất lượng năm học 2015-2016 của Trường mầm non xã Yên Mỹ.
Thực hiện các biện pháp nêu trên đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có nhiều chuyển biến tốt về nhận thức tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần xây dựng tập thể hơn. Chất lượng chăm sóc giáo dục ngày một tốt, sắp xếp, lưu trữ tài liệu, đồ dùng khoa học hơn.
 Với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh đã có nhận thức đúng đắn hơn về kiểm định chất lượng giáo dục  và tiếp tục ủng hộ  nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.
Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ qua kết luận của Đoàn đoàn đánh giá do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra ngày 04/04/2016 như sau:
Trường mầm non Yên Mỹ huyện Thanh Trì là một trường tập trung nằm trên địa bàn khu đông dân cư của xã Yên Mỹ rất thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con đến trường. Trường có khuôn viên đẹp, rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây xanh, bóng mát. Năm 2009 Trường mầm non Yên Mỹ được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trường được xây dựng kiên cố và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng được các yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non.  Đội ngũ CB-GV-NV của nhà trường  có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vững vàng có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức nâng cao trình độc chuyên môn. Nhiệt tình tham gia các phong trào của ngành cũng như của địa phương phát động.
Trường mầm non Yên Mỹ được chọn làm điểm các chuyên đề cho cấp học mầm non huyện Thanh Trì. Năm học 2014-2015 trường làm điểm toàn diện cho Phòng mầm non Sở GD&ĐT Hà Nội và đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố.
Chất lượng kiểm định giáo dục của nhà trường rất tốt, báo cáo trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ đã mô tả được các hoạt động của nhà trường bám sát vào nội hàm của các chỉ số. Nhận định (Điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân): Các phân tích, so sánh và nhận định điểm mạnh, điểm yếu trong báo cáo tự đánh giá đều có căn cứ sát thực và thuyết phục.
Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường mầm non Yên Mỹ phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi. Các thông tin, minh chứng khá đầy đủ, chính xác và thuyết phục.
Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, hiện đại, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt.
- Các chỉ số đạt yêu cầu:            91/93    đạt tỷ lệ       98%
          - Các chỉ số chưa đạt yêu cầu:      2/93    đạt tỷ lệ         2%
          - Các tiêu chí đạt yêu cầu:          29/31    đạt tỷ lệ     93,6%
- Các tiêu chí chưa đạt yêu cầu:    2/31     đạt tỷ lệ    6,4% Ảnh: Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng 
Kết luận tại buổi làm việc cuối cùng của đoàn ngày 04/04/2016

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thanh Hương - Trưởng phòng mầm non 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu, kết luận buổi kiểm định

  Với kết quả như trên, Trường mầm non Yên Mỹ đạt kiểm định giáo dục mầm non cấp độ II theo Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành theo Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 11/10/2014. 
Đoàn Kiểm định của sở đã đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận Trường mầm non Yên Mỹ - Huyện Thanh Trì đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.


KẾT THÚC VẤN ĐỀ
1. Kết luận: 
           Tự đánh giá KĐCLGD chỉ là bước đầu để xây dựng “Văn hóa chất lượng” tại đơn vị. Muốn xây dựng được điều này đòi hỏi công tác tự đánh giá, đánh giá giữa chu trình phải được Hiệu trưởng thực hiện thường xuyên. Việc tự đánh giá còn cho phép nhận ra  những điểm mạnh và điểm yếu của nhà trường, để từ đó có biện pháp khai thác hoặc khắc phục phù hợp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động của trường trong thời gian sắp đến.Qua một số biện pháp để thực hiện công tác: “Tự đánh giá KĐCLGD của trường mầm non”, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của Hiệu trưởng về công tác KĐCLGD của trường để chất lượng giáo dục ngày càng được thay đổi theo chiều hướng tích cực nhất, tạo ra một văn hóa định hướng chất lượng đào tạo trong toàn trường.
Việc tự đánh giá được tiến hành một cách khoa học, bài bản sẽ giúp nhà trường thấy rõ bức tranh thực trạng khách quan về chất lượng giáo dục của nhà trường. Cái được lớn nhất đối với nhà trường là qua lần đánh giá này, nhà trường học được cách tiếp cận mới khoa học (tự đánh giá theo cách của KĐCL) để duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.
         Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục luôn được nhà trường quan tâm, nghiêm túc thực hiện. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, quyền lợi của nhà trường. Qua công tác tự đánh giá nhằm chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng và đề xuất các biện pháp thực hiện để từng bước xây dựng nhà trường hướng tới đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của học sinh, nhân dân và xã hội.
2. Khuyến nghị, đề xuất
           Bộ GD-ĐT và các ngành có liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết chi kinh phí cho công tác tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường mầm non.
Ngành Giáo dục cần tuyên truyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tất cả các trường và xã hội hiểu rõ vai trò và lợi ích của kiểm định chất lượng.
Trên đây là bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi về công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non xã Yên Mỹ. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp để giúp tôi có thêm kinh nghiệm chỉ đạo nhà trường đạt kết quả tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.