giáo viên mầm non, giáo viên mầm non hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

sữa óc chó hàn quốc cho bà bầu

Sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học mầm non

sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học, quản lý cơ sở vật chất trong nhà trường, sáng kiến kinh nghiệm quản lý thiết bị dạy học, sáng kiến quản lý tài sản công, sang kien kinh nghiem co so vat chat mam non, quản lý cơ sở vật chất trường mầm non, thực trạng quản lý cơ sở vật chất trường học, biện pháp quản lý cơ sở vật chất trường học,

A: ĐẶT VẤN ĐỀ

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Trường mầm non đảm nhận chăm sóc giáo dục trẻ 3-72 tháng tuổi, làm cơ sở nền tảng cho quá trình phát triển của trẻ thơ hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con người mới XHCN và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho trẻ vào trường tiểu học.
Nghị quyết TƯ II khóa VIII đã cụ thể hóa những mục tiêu chung đó là: Nhanh chóng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 0-5 tuổi, trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực, có trình độ và tâm huyết với nghề.
Một hệ thống trường lớp được trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị khang trang đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm mon. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và cơ sở vật chất (CSVC) trang thiết bị đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ (CSGD) chúng ta khẳng định CSVC trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi là điều kiện cần thiết trong quá trình nâng cao chất lượng CSGD trẻ mầm non.
Chất lượng CSGD trẻ là tiền đề quan trọng để nhà trường mầm non phát huy tầm ảnh hưởng của mình đến với cộng đồng. Chất lượng nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường có đảm bảo, trẻ đến trường có khỏe mạnh và phát triển tốt thì vai trò của nhà trường mới được phụ huynh và công đồng thừa nhận. Vì vậy đầu tư CSVC trang thiết bị để nâng cao chất lượng CSGD trẻ là vấn đề quan trọng hàng đầu ở cơ sở giáo dục mầm non nói chung và trường mầm non B xã Liên Ninh nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

"Một số biện pháp tham mưu đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm mon B Liên Ninh” làm sáng kiến kinh nghiệm.


Thực tiễn từ tháng 1 năm 2010 khi có chủ trương của cấp trên về việc tách trường mầm non có từ 5 điểm trường ra làm 2 trường để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cũng như đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc Gia. Do vậy trường được tách từ trường MN Liên Ninh thành trường mầm non A Liên Ninh và trường mầm non B Liên Ninh. Trong điều kiện trường mầm non B Liên Ninh chúng tôi hết sức khó khăn về CSVC, phòng học không đủ, thiếu thốn, có lớp phải học nhờ nhà văn hóa… không phòng học nào đủ điều kiện dẫn đến các cháu trên địa bàn nhà trường quản lý đi học nơi khác, hoặc ở nhà, tỉ lệ cháu đến trường thấp, ảnh hưởng đến chất lượng CSGD trẻ.
Bản thân tôi được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Hiệu trưởng, quản lý  trường mầm non vùng nông thôn. Tôi nhận thấy rằng để làm tốt nhiệm vụ của nhà trường thì việc đáp ứng CSVC, trang thiết bị Đồ dùng tự làm của giáo viên mầm non theo quy định trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia như Quyết định 36/2008/QĐ_BGD& ĐT thì quả là không dễ.

Sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học mầm non


B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Theo Quyết định 36/2008/QĐ_BGD&ĐT về tiêu chẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia có 5 tiêu chuẩn. Trong đó CSVC và trang thiết bị là một tiêu chuẩn để công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Không có điều kiện CSVC, trang thiết bị thì không thể nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Xây dựng CSVC trường mầm non chính là tạo ra môi trường sư phạm có đủ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, sân chơi… Đó chính là tạo ra môi trường sư phạm có đủ diện tích cho trẻ hoạt động có cảnh quan đẹp, hấp dẫn mang tính giáo dục cao, đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Đồng thời thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Liên Ninh lần thứ 23 nhiệm kỳ 2010-2015, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong ngành giáo dục 4/4 nhà trường phải đạt trường chuẩn Quốc gia trong năm 2012. Bản thân tôi rất băn khoăn trăn trở vì 3 nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia còn trường mầm non B Liên Ninh chúng tôi còn một tiêu chuẩn về CSVC mà chưa đạt. Vì vậy tôi cần phải làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Tình hình chung:
     Trường mầm non B xã Liên Ninh nằm ở phía nam huyện Thanh Trì, có đường Quốc lộ 1A chạy qua. Trường có 3 thôn và 2 cụm dân cư nằm trên địa bàn của xã đó là các thôn: Phương Nhị, Yên Phú, Nhị Châu, Cụm 591, tập thể xây lắp số 7. Mức thu nhập chính của nhân dân là từ nghề trồng trọt, đời sống của nhân dân tương đối ổn định, mức thu nhập bình quân đầu người/1tháng là 1.600.000đ đến 1.800.000đ/ 1tháng.
Năm 2010 sau khi được tách trường. Trường mầm non B Liên Ninh có 3 điểm trường có 5 lớp, số trẻ đến trường 197/500 cháu trong độ tuổi điều tra thuộc địa bàn trường quản lý.
Các phòng học trật trội, có cả phòng học cấp 4 nằm trên đất đình chùa, hầu hết các phòng học xuống cấp, có lớp học nhờ nhà văn hóa, đồ dùng, đồ chơi ít, sân chơi không có, mỗi lần  họp thôn các cháu phải nghỉ học, giáo viên phải dồn đồ chơi vào một góc, đồ chơi ngoài trời ít  được bảo quản, chóng hư hỏng.
2. Thuận lợi:
- Sau khi tách trường, nhà trường đã được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án xây dựng 2 điểm trường. Điểm chính nằm ở thôn Phương Nhị gồm 11 phòng học và 9 phòng chức năng. Điểm trường 2 nằm ở thôn Nhị Châu gồm 4 phòng học và 4 phòng chức năng với quy mô xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I. 
- Phát huy các quan điểm của Đảng và Nhà nước “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, nhà nước ta đã đầu tư cho giáo dục đổi mới phương pháp, đầu tư CSVC, trang thiết bị kiên cố hóa trường học cho các nhà trường.
Bản thân tôi là một hiệu trưởng, Đảng ủy viên và là đại biểu HĐND xã nên cũng có cơ hội đề xuất tham mưu với các cấp lãnh đạo về xây dựng CSVC cho nhà trường. 
3. Khó khăn:
- Việc xây dựng CSVC trang thiết bị để đáp ứng cho việc CSGD ở trường mầm non không phải ngày một, ngày hai trong khi đó đất nước ta còn nghèo, địa phương ta còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao.
- Trong khi tách trường CSVC, trang thiết bị của nhà trường quá nghèo nàn tạm bợ không bền vững.
- Kinh tế của địa phương còn hạn hẹp vì xã không có nguồn thu để đầu tư kinh phí hỗ trợ cho nhà trường tăng cường CSVC.
- Các cơ quan đoàn thể ở các thôn, cụm dân cư chưa quan tâm đến bậc học mầm non.
- Nhận thức của phụ huynh về GDMN còn hạn chế. Phụ huynh cho rằng trẻ mầm non học cũng được mà không học cũng được và quan niệm chỉ cho con đi học còn về CSVC đã có nhà nước đầu tư. 
Để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng CSVC, trang thiết bị cho trường và giải quyết những khó khăn CSVC thực tế nhà trường. Xuất phát từ trách nhiệm của một người làm công tác quản lý, với lương tâm nghề nghiệp tôi đã đi sâu nghiên cứu tìm ra cho trường một hướng đi mới bằng một số biện pháp cụ thể.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Biện pháp 1: Tham mưu đúng mục đích có hiệu quả về quy mô phát triển trường, lớp. 
Năm học 2010 trường mầm non B xã Liên Ninh chỉ có 5 lớp và 197 cháu nằm rải rác ở 3 điểm trường cách xa nhau. Trong đó có 1 lớp nhà cấp 4 nằm trên đất đình chùa: 4 phòng mái bằng diện tích 24m2/phòng và đã xuống cấp.
Kết thúc năm học 2009-2010 sang năm học 2011-2012 trường có 9 lớp – 270 học sinh vẫn rải rác 3 điểm trường (trong đó 4 lớp học nhờ nhà văn hóa)
Từ tháng 1/2010 trường đã đi vào hoạt động sau 5 tháng vẫn chưa được xây dựng trường, tôi tranh thủ trong các buổi họp giao ban hàng tháng có ý kiến kiến nghị với các ban ngành đoàn thể về việc khởi công xây dựng trường trong đó đã có quỹ đất dành cho xây trường.
Tháng 6/2011 tôi mạnh dạn tìm hiểu vì sao chưa được khởi công, tôi được biết với lý do sổ đỏ của các hộ không khớp, có hộ có sổ đỏ thì không có đất, hộ có đất thì không có sổ, hoặc diện tích không đúng. Vì vậy các hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường hoa màu, dẫn đến việc thi công chậm.
Tôi tham mưu đề xuất với Đảng ủy-UBND xã Liên Ninh đứng ra chỉ đạo tổ chức họp dân của thôn Phương Nhị mời các hộ gia đình đến họp điều chỉnh cho khớp để các hộ ký nhận. Sau 1 tuần UBND xã cùng thôn Phương Nhị đã họp, điều chỉnh xong các hộ ký nhận và nhận tiền đền bù hoa màu của dự án.
Với thôn Nhị Châu không có gì vướng mắc bởi khu mẫu giáo cũ đang sử dụng, tôi tham mưu với địa phương cho mượn nhà văn hoá để các cháu có chỗ học và công trình tiến hành thi công xây dựng trước để  giải quyết phòng học cho các cháu.
Ngày 1/7/2010 đã được khởi công xây dựng khu điểm lẻ thôn Nhị Châu gồm xây mới 4 phòng học, cải tạo 4 phòng chức năng.
Ngày 15/10/2010  khu phương nhị đã đi vào khởi công xây dựng gồm 11 phòng học và 9 phòng chức năng
Trong khi cả 2 điểm trường cùng xây dựng tôi luôn theo dõi đến tình hình, tiến độ xây dựng, theo tiến độ thi công và yêu cầu bên thi công phải hoàn thành theo dự kiến của nhà trường như: dự kiến ngày đổ mái tầng 1, thời gian đổ mái tầng 2, thời gian bàn giao công trình.
Ví dụ: Thời gian hoàn thành khu Nhị Châu là tháng 1/2011 để các cháu di chuyển ở nhà văn hóa về. Thời gian hoàn thành khu Phương Nhị là tháng 8/2011 để chuẩn bị cho năm học mới.
Với quy mô xây dựng 15 phòng học và các phòng chức năng mặc dù đã có bản thiết kế tôi quan tâm đến việc sử dụng đã phù hợp chưa, nếu thấy không phù hợp cho việc sử dụng tôi đề xuất trực tiếp với ban quản lý dự án và bên thi công.
Ví dụ: Lớp học, phòng vệ sinh của trẻ các tường ngăn trong nhà vệ sinh chỉ thấp 1,2m để thuận tiện cho việc quản lý trẻ.
Với các thiết bị vệ sinh họ làm máng và các thiết bị của người lớn tôi yêu cầu đổi lại bồn trẻ em.
Với bếp ăn khu Nhị Châu theo bản thiết kế cải tạo 2 phòng học cũ bếp ăn ở trong, các phòng học hiệu bộ ở ngoài. Tôi đề xuất đổi bếp ăn ra ngoài thuận tiện giao nhận thực phẩm và sinh hoạt phù hợp.
Với trang bị và xây dựng bếp: Khu Nhị Châu không được ốp lát toàn bộ 4 bức tường bếp, tôi đề xuất phải ốp lát toàn bộ 4 bề.
Với cách sắp đặt thiết bị trong bếp theo thiết kế, bàn sơ chế đổ bê tông, ốp lát, tôi yêu cầu thiết kế toàn bộ bằng inox có thể di chuyển được.
Về lắp đặt các vị trí thiết bị hoàn toàn theo yêu cầu của nhà trường vì theo thiết kế không phù hợp sử dụng.
Tất cả những bất cập trong thiết kế tôi đề xuất trong các buổi họp giao ban xây dựng trường chuẩn Quốc gia đều được các phòng ban chấp thuận.
Song song với việc xây dựng, nhà trường tiếp tục tham mưu với phòng tài chính và PGD đầu tư kinh phí, kết hợp nguồn kinh phí thu trang bị ban đầu của học sinh. Nhà trường đầu tư đồ dùng, đồ chơi trong lớp cũng như trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo thông tư 02 với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng.
Các thiết bị bếp ăn trang bị 100% đồ dùng inox hiện đại, đầu tư đâu được đấy, không mua những đồ dùng mau hỏng, rẻ tiền không có độ bền mà phải chú ý đến giá trị sử dụng. Trong việc mua sắm phải đảm bảo tính tiết kiệm, giá trị sử dụng lâu dài
* Kết quả:
Khu Nhị Châu điểm lẻ được bàn giao đi vào sử dụng từ tháng 2/2011 với 4 lớp học xây dựng mới và 4 phòng chức năng cải tạo nâng cấp diện tích 810m2

Khu chính thôn Phương Nhị được bàn giao đi vào sử dụng từ ngày 25/8/2011 gồm 11 phòng học 9 phòng chức năng toàn bộ xây mới với diện tích 6.666m2
Tổng kinh phí xây dựng 27 tỉ đồng.


2. Biện pháp 2: Công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền  về tăng cường xây dựng CSVC cho nhà trường.
Từ tháng 8 năm 2011 nhà trường được chính thức sử dụng 2 điểm trường quả là một niềm vui phấn khởi của CB GV, NV trong nhà trường. Song nhà trường cũng còn những nỗi lo băn khoăn, có phòng học đầy đủ khang trang Đồ chơi sáng tạo cho trẻ mầm non cũng được trang bị theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Trong lớp học chưa có tivi đầu đĩa … sân trường rộng, cây xanh mới trồng chưa có bóng mát, hơn nữa trường được xây dựng trên cánh đồng gần với thôn Phương Nhị, nhân dân nhìn vào thấy nắng không muốn cho con đi học, tôi suy nghĩ nhà nước đã đầu tư 2 ngôi trường đẹp khang trang, nhiệm vụ của Đảng, Chính quyền các ban ngành đoàn thể phải cùng chung tay chăm lo cho giáo dục đó cũng là 1 trong 5 tiêu chuẩn để công nhận trường chuẩn quốc gia. Tôi  phải làm công tác tham mưu, tôi được biết nguồn kinh phí của xã nếu chỉ để đầu tư vào công tác xây dựng CSVC thì rất khó, nên tôi đã cô gắng thực hiện giải pháp sau:
Là một cán bộ quản lý kiêm Đảng ủy viên và là đại biểu HĐND xã, tôi thâm nhập, tìm hiểu khai thác nguồn kinh phí của xã. Tôi được biết ủy ban có một khoản tiền được đền bù trong công trình xây dựng trường mầm non B. Tôi thăm dò ý kiến đề xuất với một vài đồng chí lãnh đạo xã để xin kinh phí làm nhà mái vòm, giàn cây bóng mát cho trẻ. Chuẩn bị kỳ họp thứ II HĐND xã sắp tới tôi lập tờ trình tham mưu trình HĐND xã và trong kỳ họp thứ II tôi mạnh dạn kiến nghị trước hội đồng với nội dung tờ.
 Kết thúc kỳ họp được HĐND xã chấp nhận và đưa vào nghị quyết của kỳ họp.
UBND xã đã tiến hành thi công làm nhà mái vòm và giàn bóng mát cho nhà trường từ ngày 15/10 đến 30/10/2011 đã hoàn thành và sử dụng.
* Kết quả: 
UBND xã Liên Ninh đã đầu tư kinh phí làm nhà mái vòm tổng kinh phí 170.000.000đ (diện tích nhà mái vòm 350m2 có giàn bóng mát).
Phụ huynh rất yên tâm cho con đến trường vì không bị nắng nóng, những ngày mưa bão có nơi đỗ xe đón con không bị ướt. Các cháu có địa điểm hoạt động ngoài trời không bị nắng nóng.
Nhà trường có một khung cảnh sư phạm đẹp, nhà vòm là nơi để tổ chức ngày hội, ngày lễ thuận tiện

Sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học mầm non
Sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học mầm non

3. Biện pháp 3: Thực hiện tốt công tác xã hội hóa GDMN tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể, cha mẹ học sinh
Như Bác Hồ đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
Vậy xuất phát từ đâu mà công việc càng khó và khó mấy mà toàn thể nhân dân cùng lo lắng, cùng chung sức thì công việc cũng trôi chảy và hoàn thành. Đó chính là sự đồng tâm, đồng lòng “ Là sự tin tưởng vào chính quyền địa phương và nhà trường”. Đối với nhà trường muốn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tham gia vào việc xây dựng CSVC, nhà trường đã quán triệt đội ngũ để có một nề nếp chất lượng CSGD trẻ, mọi người, mọi ngành thấy được sự cần thiết trong công tác đầu tư để xây dựng CSVC, trang thiết bị.
- Thực hiện đúng tinh thần:  Xây dựng nhà trường do nhà nước và nhân dân cùng làm. Vậy là các buổi họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh thấy được sự quan tâm của huyện, xã đối với con em mình. Như vừa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp đúng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia thì phụ huynh cần đóng góp mua sắm trang thiết bị nhỏ bên trong cho nhóm lớp mà huyện không đầu tư. 
Trong buổi họp phụ huynh ngày 28/8/2011 chuẩn bị cho năm học mới phụ huynh đã tự nguyện đóng góp mua cho mỗi lớp 1 tivi, 1 đầu đĩa để phục vụ cho các cháu.
Với trường mới cây xanh chưa nhiều bóng mát, phụ huynh xin phép nhà trường cho phụ huynh mua rèm che nắng mưa ở ngoài hành lang chống nắng và tránh gió lùa. Được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh nhà trường nhất trí và làm tờ trình, trình UBND xã.
Tờ trình số 11/TTR_MNBLN ngày 29/8/2011 về việc xin xã hội hóa giáo dục mành rèm, tivi
Sau khi trình UBND xã được sự nhất trí cho phép của UBND xã nhà trường giao cho ban đại diện cha mẹ học sinh tiến hành thu tiền và mua sắm trang thiết bị, có sự kết hợp của nhà trường. Thời gian ủng hộ từ 10/9 đến 20/9/2011 đã hoàn thành.
Năm 2012 do nhu cầu đời sống của nhân dân nâng cao phụ huynh đề nghị với nhà trường cho phụ huynh đóng góp mua điều hòa lắp cho các lớp. Với lắp điều hòa phải cần kinh phí nhiều liệu đa số phụ huynh có đồng tình ủng hộ không, sau nhiều lần phụ huynh kiến nghị, tôi tổ chức họp BGH, tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh để bàn bạc kỹ. Vì đa số những phụ huynh khá giả có điều kiện kinh tế thì kiến nghị, ngược lại những phụ huynh có thu nhập thấp không thấy kiến nghị. Vậy tôi cùng ban phụ huynh đã tổ chức họp phụ huynh và triển khai các bước như sau:
Bước 1: Lấy phiếu thăm dò ý kiến phụ huynh về đồng ý lắp điều hòa hoặc không đồng ý (mỗi phụ huynh  1 phiếu thăm dò)
Kết quả bước 1: 95% phụ huynh đồng ý
Bước 2: Tôi xin phiếu thăm dò của phụ huynh về số lượng điều hòa và công suất (vì lắp 2 cái công suất lớn sẽ phải thu nhiều tiền). Mỗi phụ huynh 1 phiếu
Kết quả bước 2: 97% phụ huynh đồng ý lắp mỗi lớp 2 cái điều hòa 2 chiều công suất 12.000 BTU.
Bước 3: Tôi xin phiếu thăm dò về mức đóng góp theo 4 mức: Nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn. Xin ý kiến phụ huynh, đồng ý với các mức thu thì cho ý kiến
Kết quả bước 3: 100% phụ huynh nhất trí với các mức thu.
Số 4% phụ huynh không đồng ý ở bước 1 và bước 2, tôi tìm hiểu gặp gỡ phụ huynh tâm sự xem vì lý do gì không đồng ý, phụ huynh đều trả lời không muốn cho con nằm điều hòa sợ ảnh hưởng sức khỏe của con. Tôi phân tích cho phụ huynh nghe ra nếu phụ huynh băn khoăn về sức khỏe cho con là tốt, xong phụ huynh yên tâm là nhà trường sẽ có kế hoạch và điều chỉnh nhiệt độ chứ không để trẻ mệt từ đó phụ huynh hiểu và tự nguyện đóng đóng góp.
Sau khi thăm dò ý kiến và kết quả đạt sấp sỉ 98%. Tôi tiến hành tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 15/8/2012
Tổ chức họp phụ huynh toàn trường đầu năm học 2012-2013 vào ngày 9/9/2012. Trong đó có báo cáo kết quả ba bước thăm dò ý kiến được 98% cha mẹ học sinh nhất trí, ban phụ huynh cùng nhà trường thống nhất trên tinh thần “tự nguyện” của phụ huynh. Và kế hoạch thu tiền, phụ huynh nào có điều kiện thì thu 1 lần, phụ huynh nào không có điều kiện sẽ thu làm 2 lần.
Kế hoạch triển khai, ban phụ huynh cùng nhà trường làm tờ trình, kính trình UBND xã
(Tờ trình số 17/TTR_MNBLN ngày 10/9/2012 về việc xã hội hóa giáo dục điều hòa.)
Được sự cho phép của UBND xã, tôi tiến hành cùng ban phụ huynh photo tờ trình và đưa vào góc tuyên truyền của các lớp, kết hợp triển khai thu tiền
BGH nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh chọn nhà cung cấp (có quyết định chọn nhà cung cấp), và tiến hành lắp đặt. Trong 10 ngày triển khai đến ngày 20/9/2012 đã lắp toàn bộ 11 lớp ở khu Phương Nhị
Với các thôn tôi làm công tác tham mưu địa phương hỗ trợ kinh phí mua tặng nhà trường ghế đá đặt ở sân trường.
* Kết quả:
Năm 2011 phụ huynh ủng hộ tự nguyện nhà trường 15 tivi đầu đĩa và rèm che nắng cho 15 lớp học. 
Năm học 2011-2012 phụ huynh đã đầu tư cho 100% các nhóm lớp máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ


Các lớp được trang bị điều hoà

Tổng kinh phí  là 320.000.000đ

Ông Trần Văn Tiến trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trao tặng cho nhà trường trong buổi lễ đón bằng trường chuẩn quốc gia mức độ 1
Sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học mầm non
Sáng kiến kinh nghiệm cơ sở vật chất trường học

Ngoài ra phụ huynh còn ủng hộ nhà trường: mua cây xanh bóng mát, chậu hoa cây cảnh cho các lớp với số tiền 29.000.000đ

IV. KẾT QUẢ
Trong thời gian 2  năm nhà trường tham mưu xây dựng CSVC, trang thiết bị ở trường mầm non B Liên Ninh nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ. Từ lúc CSVC nhà trường còn thiếu thốn, nghèo nàn, đến nay nhà trường đã có cơ sở khang trang, có đầy đủ phòng học, các phòng chức năng thu hút 660 cháu vào học. Tuy gặp không ít khó khăn do giá cả thị trường liên tục tăng, song nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo UBND huyện, phòng GD ĐT, sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự nỗ lực của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, đã thu được kết quả sau:
Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I vào ngày 30/11/2011
Về cơ sở vật chất trong 2 năm và số học sinh ra lớp:
TT
Các Phòng
Năm 2010
Năm học
2011-2012
đến nay
1
Phòng học
5 phòng
15 phòng
2
Diện tích
24m2/phòng
90m2/phòng
3
Số trẻ
197
660
4
Phòng làm việc
Không có
6 phòng 120m2
5
Phòng hội trường
Không có
1 phòng 90m2
6
Phòng năng khiếu
Không có
1 phòng 90m2
7
Phòng học kidsmart
Không có
1 phòng 30m2
8
Trang bị đồ dùng, đồ chơi/lớp học
Thiếu, nghèo nàn
Đầy đủ theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
9
Bếp ăn
1 bếp 10m2
1 bếp 20m2
2 bếp 1 chiều 250m2
10
Cảnh quan môi trường
Bình thường
2 khu đẹp, an toàn đảm bảo tính sư phạm

C: KẾT LUẬN       
        Trong thời gian nghiên cứu tìm tòi các biện pháp tham mưu đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Qua quá trình thực hiện tôi đúc rút một số kinh nghiệm như sau:
-Trong công tác tham mưu tôi thường xuyên kiên trì, nhẫn nại. Bản thân tôi cho thấy trong công tác tham mưu nếu chỉ báo cáo qua một lần thì khó mà đạt kết quả thành công. Vì thế khi tham mưu, tôi chọn những thời điểm thích hợp. Đôi khi có những vấn đề khi tham mưu không thành công hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn, tôi không nản mà tự kiểm tra, rà soát lại kế hoạch đề ra, tìm ra nội dung chưa phù hợp, chưa có tính thuyết phục cao để bổ xung vào kế hoạch và tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền.
-Người cán bộ quản lý phải biết tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tham mưu đúng mục đích, đúng chỗ.
         -Người cán bộ quản lý phải làm tốt công tác dân vận khéo sẽ dẫn đến thành công.
          -Có ý thức trách nhiệm cao với ngành, với phong trào, với nhân dân và phụ huynh. Có lòng yêu nghề, nhiệt tình, nhẫn nại
-Người hiệu trưởng phải có tầm nhìn xa, xây dựng kế hoạch phải đúng hướng sát với điều kiện thực tế và triển khai thực hiện nghêm túc linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể. Để tham mưu công tác xây dựng CSVC được tốt.
-Biết dựa vào sức mạnh tập thể, bàn bạc, thảo luận công khai kế hoạch và làm việc trong hội đồng sư phạm để có nhiều biện pháp thực hiện tốt hơn.
          -Đội ngũ giáo viên có ý thức tự giác thực hiện mọi quy định của nhà trường về sử dụng và bảo quản CSVC.
      Trên đây la một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong công tác tham mưu xây dựng cơ sơ vật chất. Những năm học tiếp theo tôi sẽ tiếp tục hoàn thiên, nâng cao, đổi mới đề cơ sỏ vật chất nhà trường ngày một khang trang, hiện đại nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ hơn nữa trong những năm học tiếp theo.
      Tôi rất mong đựoc sự góp ý của các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp, bổ xung cho bản sáng kiến này được hoàn thiện. Đóp góp phần nhỏ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ các thế hệ tương lai của tổ quốc.

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm trò chơi dân gian                      

Không có nhận xét nào